Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tvarkų aprašai
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2022-03-09 17:09:37 46.33 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-09 17:09:37 182.03 KB
Darbas nuotoliniu būdu taisyklės 2022-03-09 17:09:37 196.9 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-03-09 17:09:37 76.24 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 2022-03-09 17:10:41 282.37 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:09:38 852.18 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-09 17:09:38 255.17 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022-03-09 17:09:38 30.73 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:09:38 222.81 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:09:38 31.23 KB
Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:09:38 32.37 KB
Vidaus kontrolės politika 2022-03-09 17:09:39 426.93 KB
Mokėjimo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:34:48 657.02 KB
Potvarkis dėl konkurso Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos patvirtinimo 2022-07-25 14:44:01 1.02 MB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2018 2022-03-09 17:39:33 109.52 KB
Priėmimas į mokyklą
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2022-04-29 14:45:36 46.33 KB
Mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklą tvarka 2022-04-29 15:41:01 238.22 KB
Prašymas-Anketa 2023-03-03 15:32:58 30.68 KB
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo 2022-04-29 14:45:36 1.22 MB
Mokesčio už paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas Nr. T-836 2022-04-29 14:45:36 657.02 KB
Operacijų vadovo sprendimai
V-2861 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų 2022-03-09 17:41:25 119.07 KB
V-2858 Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pripažinimo netekusiu galios 2022-03-09 17:41:25 24.43 KB
Nr. 1364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo 2022-03-09 17:41:25 278.42 KB
V-2813 Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2022-03-09 17:41:26 54.91 KB
V-2821 Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimo 2022-03-09 17:41:26 70.5 KB
NR. 1226 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2022-03-09 17:41:26 324.74 KB
V-2546 “Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” 2022-03-09 17:41:26 140.56 KB
V-2116 “Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo 2022-03-09 17:41:26 54.98 KB
V-2088 “Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo 2022-03-09 17:41:27 138.33 KB
V-1841 “Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo 2022-03-09 17:41:27 147.96 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2026 2024-02-19 15:31:56 591.42 KB
Strateginis planas 2020-2023 2024-02-19 11:00:22 341.83 KB
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2022-2023 2022-10-21 14:45:27 483.39 KB
Ugdymo planas 2021-2022 2022-10-21 14:45:27 479.21 KB
Ugdymo planas 2020-2021 2022-10-21 14:45:27 322.53 KB
Ugdymo planas 2019-2020 2022-10-21 14:45:27 180.5 KB
Ugdymo planas 2018-2019 2022-10-21 14:45:27 204.74 KB
Ugdymo planas 2017-2018 2022-10-21 14:45:27 207.88 KB
Ugdymo planas 2016-2017 2022-10-21 14:45:27 537.24 KB
Ugdymo planas 2015-2016 2022-10-21 14:45:27 333.07 KB
Ugdymo planas 2023-2024 2024-02-08 16:31:20 383.39 KB
Veiklos planai
Veiklos planas 2023-2024 2024-02-08 16:31:23 798.58 KB
Veiklos planas 2022-2023 2024-02-08 16:31:26 713.16 KB
Veiklos planas 2021-2022 2024-02-08 16:31:14 650.56 KB
Veiklos planas 2020-2021 2024-02-08 16:05:01 54.6 KB
Veiklos planas 2018-2019 2024-02-08 16:05:01 371.83 KB
Veiklos planas 2017-2018 2024-02-08 16:05:02 446.09 KB
Veiklos planas 2016-2017 2024-02-08 16:05:02 529.73 KB
Metų veiklos ataskaitos
Mokyklos metų veiklos ataskaita 2019 m. 2022-03-09 17:02:55 56.55 KB
Mokyklos metų veiklos ataskaita 2018 m. 2022-03-09 17:02:55 51 KB
Mokyklos metų veiklos ataskaita 2017 m. 2022-03-09 17:02:55 202.63 KB
Mokyklos metų veiklos ataskaita 2016 m. 2022-03-09 17:02:55 5.33 MB
Mokyklos metų veiklos ataskaita 2015 m. 2022-03-09 17:02:55 2.93 MB
Vadovo ataskaitos
Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024 m. veiklos užduotys 2024-03-14 14:25:59 775.77 KB
Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita 2023 m. veiklos užduotys 2024-03-14 14:35:25 1.32 MB
Direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2022 m. veiklos užduotys 2024-03-14 14:25:59 2.76 MB
Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2021 m. veiklos užduotys 2024-03-14 14:25:59 1.39 MB
Direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2020 m. veiklos užduotys 2024-03-14 14:25:59 803.44 KB
Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2019 m. veiklos užduotys 2024-03-14 14:25:59 2.58 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2018 m. 2024-03-14 14:25:59 444.88 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. 2024-01-24 14:52:29 361.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2024-01-24 14:52:29 361.74 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 2024-01-24 14:52:29 272.36 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 2024-01-24 14:52:29 801.19 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2024-01-24 14:52:29 2.25 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 2024-01-24 14:52:29 11.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.19 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II_ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.44 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.33 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 2024-01-24 14:52:29 8.18 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv._ 2024-01-24 14:52:29 1.32 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv. 2024-01-24 14:52:29 8.57 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.35 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.26 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys  2018 m. III_ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.71 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II_ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.78 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I_ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.85 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketv 2024-01-24 14:52:29 9.57 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.61 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv. 2024-01-24 14:52:29 1.31 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. IV ketv. 2024-01-24 14:52:29 8.49 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketv. 2024-01-24 14:52:29 2.08 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketv. 2024-01-24 14:52:29 2.04 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. 2024-01-24 14:52:29 6.6 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. 2024-01-24 14:52:29 6.16 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. 2022-03-09 16:26:45 382.95 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. III ketv. 2022-03-09 16:26:45 214.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. II ketv. 2022-03-09 16:26:45 251.77 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. I ketv. 1.33 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. I ketv. 1.32 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. II ketv. 1.27 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. 8.18 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. I ketv. 1.26 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. III ketv. 1.35 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. 8.57 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. I ketv. 1.85 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. II ketv. 1.78 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. III ketv. 1.71 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv. 1.31 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv. 1.61 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv. 1.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. IV ketv. 9.57 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
2019–2020 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:19:38 17.08 KB
2019-2020 m. m. II pusmečio akademinių koncertų ir kontrolinių pamokų grafikas 2022-03-09 17:19:38 13.67 KB
Sprendimas dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą karantino Lietuvos respublikos teritorijoje laikotarpiu 2022-03-09 17:19:38 48.16 KB
Padėka bendruomenei už nuotolinį mokymąsi 2022-03-09 17:19:39 122.29 KB
Mokytojų ir koncertmeisterių nuotolinio darbo tvarka 2022-03-09 17:19:39 13.21 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokėjimo tvarkos aprašas 2022-03-09 17:34:48 657.02 KB