Muzikos teorijos ir istorijos dalykai

Muzikos istorijos paskirtis - suteikti bendrųjų ir muzikinių kompetencijų. Muzikos istorija tiria muzikos vystymąsi įvairiais laikotarpiais, nagrinėja kompozitorių kūrybą, jos ypatumus. Muzikos teorija nagrinėja, iš ko muzika susideda, kaip tos dalys veikia viena kitą. Muzikos istorijos ir muzikos teorijos pažinimas padeda suprasti muzikos kūrinius, jų formą, stilių, pilniau suvokti kompozitoriaus mintį ir tikslus. Siekiama kad mokinys suprastų ir domėtųsi muzikinės kultūros ištakomis, raida ir tradicijomis.

Muzikos istorijos tikslas - pažnti muzikinės kultūros ištakas ir raidą, stilistines ypatybes, žanrus, muzikos ir kitų menų sąveiką, kultūros epochas.

1. Muzikos istorijos uždaviniai:

 • formuoti muzikos kūrinių klausymo, apibūdinimo ir vertinimo gebėjimus;
 • supažindinti su lietuvių muzikinės kultūros ištakomis ir raida;
 • supažindinti su Vakarų Europos muzikos stilistinėmis epochomis, žymiausiais kompozitoriais ir jų kūriniais;
 • supažindinti su kitų pasaulio šalių muzikine kultūra;
 • įgytas žinias pritaikyti muzikiniuose ir kultūriniuose renginiuose, projektuose.

2. Muzikos istorijos veiklos sritys:

 • muzikos kūrinių klausymasis ir apibūdinimas;
 • muzikos kultūrinio ir meninio konteksto supratimas ir vertinimas.

3. Muzikos istorijos mokymas:

 • mokymosi trukmė - 4 metai;
 • mokomasi grupėje;
 • skiriama 1 valanda per savaitę;
 • lavinama muzikinė atmintis, muzikinė klausa, turtinamas muzikos kalbos žodynas;
 • pamokose naudojamos informacinės technologijos.

4. Muzikos istorijos turinio apimtis:

 • lietuvių, Rytų, Pietų ir Vakarų Europos muzikos kūrinių klausymasis ir apibūdinimas;
 • lietuvių, Rytų, Pietų ir Vakarų Europos muzikos kultūrinio ir meninio konteksto supratimas ir vertinimas.

Mūsų mokykloje muzikos teorijos ir istorijos moko

Elvyra Savickaja Solfedžio ir choro mokytoja

Vyr. mokytoja

Kontaktai Telefonas 8 (380) 56 220

El. paštas Rašyti

Laurita Rozmyslovičienė Solinio dainavimo, ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

Kontaktai Telefonas 8 (380) 56 220

El. paštas Rašyti

 • Priėmimas į mokyklą
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.20 – 13.05
 • 2. 13.10 – 13.55
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.40 – 16.25
 • 6. 16.30 – 17.15
 • 7. 17.20 – 18.05
 • 8. 18.10 – 18.55
 • 9. 19.00 – 19.45