Gitaros dalykas

Kaip skamba smuikas

Iš istorijos

 

 

 

Gitaros specialybės mokytis rekomenduojama 7-8 metų vaikams.

 

Muzikavimo uždaviniai:

 

 • gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą;
 • tobulinti instrumento valdymo įgūdžius;
 • tobulinti instrumento valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą;
 • skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.

Gitaros grupės mokymo informacija

 • Mokinių žinios, gebėjimai ir grojimo įgūdžiai vertinami 10 balų sistema. Kiekvienas skyrius turi aprašytus vertinimo kriterijus. Dalyko mokytojas informuoja mokinius, kaip bus vertinamas jų grojimas.
 • Keliamieji egzaminai laikomi baigus pradinio ugdymo 4-tą klasę, baigiamieji – pagrindinio ugdymo 4-tą klasę.
 • Apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus pranešama tėvams užrašais pažymių knygelėje, per klasės tėvų susirinkimus.
 • Mokyklos tarybos sprendimu už gerą darbą arba pasiektus rezultatus mokiniai gali būti apdovanoti ir vertingais prizais.
 • Mokiniams, baigusiems muzikinio ugdymo branduolį ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo ugdymo pažymėjimai. Pažymėjime turi būti nurodyta mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas.

Mūsų mokykloje gitaros specialybės moko

Andžej Zujevič Gitaros mokytojas

Kontaktai Telefonas 8 (380) 56 220

El. paštas Rašyti

 • Priėmimas į mokyklą
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.20 – 13.05
 • 2. 13.10 – 13.55
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.40 – 16.25
 • 6. 16.30 – 17.15
 • 7. 17.20 – 18.05
 • 8. 18.10 – 18.55
 • 9. 19.00 – 19.45