Fortepijono dalykas

Kaip skamba fortepijonas

Iš istorijos

Fortepijonas – klavišinis muzikos instrumentas, dažniausiai naudojamas koncertams. Fortepijonas išsiskiria dideliu diapazonu, turtingu tembru ir judria skambesio dinamika. Mažėjant stygų storiui, silpnėja garso stiprumas, todėl 8-12 bosinių garsų stygos būna pavienės, tolesnių 12-16 garsų stygos dvigubos, likusios trigubos. Norint, kad rezonuotų visos stygos, ar siekiant sulieti pasažus ir harmonijas, dešiniuoju pedalu galima visus dempferius pakelti nuo stygų. Tik patys aukštieji garsai (apie pusantros oktavos), kurie tyla labai greitai, būna be dempferių. Todėl šios stygos gali rezonuoti žemesnių garsų obertonus, tuo praturtindamos skambesį. Kairiuoju pedalu pianistas gali pastumti visą klaviatūrą 2-3 mm į dešinę. Tada plaktukai užgauna tik vieną ar dvi choro stygas, todėl garsas susilpnėja, kartu suminkštėja tembras, nes neužgautos stygos virpa tik rezonuodamos.

Lietuvoje fortepijonai atsirado 18 a. pirmoje pusėje. Vieną pirmųjų G. Silbermanno konstrukcijos fortepijonų į Gedučių dvarą (dabar Pakruojo rajono savivaldybė) atsivežė T. Grotthussas. Fortepijonai ir jo atmainos (ypač pianinas) labiau paplito nuo 19 amžiaus. Apie 1840 pradėta fortepijonus gaminti ir Lietuvoje. 19 a. antroje pusėje Vilniuje veikė kelios fortepijonų dirbtuvės.

Fortepijono specialybės mokytis rekomenduojama 7-8 metų vaikams.

Pradinio ugdymo programoje muzikavimo dalykas padeda susipažinti su instrumento technika, meninės išraiškos priemonėmis, mokiniui renkantis fortepijoną.

Pagrindinio ugdymo programoje muzikavimo dalykas plėtoja muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Rekomenduojama dalykų programas derinti su mokyklos mokomųjų kolektyvų programomis.

Muzikavimo tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimties galias, padėti mokiniams įgyti instrumentinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti.

Muzikavimo uždaviniai:

 • gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą;
 • tobulinti instrumento valdymo įgūdžius;
 • tobulinti instrumento valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą;
 • skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.

Fortepijono grupės mokymo informacija

 • Mokinių žinios, gebėjimai ir grojimo įgūdžiai vertinami 10 balų sistema. Kiekvienas skyrius turi aprašytus vertinimo kriterijus. Dalyko mokytojas informuoja mokinius, kaip bus vertinamas jų grojimas.
 • Keliamieji egzaminai laikomi baigus pradinio ugdymo 4-tą klasę, baigiamieji – pagrindinio ugdymo 4-tą klasę.
 • Apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus pranešama tėvams užrašais pažymių knygelėje, per klasės tėvų susirinkimus.
 • Mokyklos tarybos sprendimu už gerą darbą arba pasiektus rezultatus mokiniai gali būti apdovanoti ir vertingais prizais.
 • Mokiniams, baigusiems muzikinio ugdymo branduolį ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo ugdymo pažymėjimai. Pažymėjime turi būti nurodyta mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas.

Mūsų mokykloje fortepijono specialybės moko

Lilija Ščevil Fortepijono mokytoja

Vyr. mokytoja
 

Kontaktai Telefonas 8 (380) 56 220

El. paštas Rašyti

Greta Giedraitė Fortepijono mokytoja

Kontaktai Telefonas 8 (380) 56 220

El. paštas giedraiteg@gmail.com
El. paštas Rašyti

Medeinė Mickevičiūtė Fortepijono mokytoja

Kontaktai Telefonas 8 (380) 56 220

El. paštas Rašyti

 • Priėmimas į mokyklą
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.20 – 13.05
 • 2. 13.10 – 13.55
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.40 – 16.25
 • 6. 16.30 – 17.15
 • 7. 17.20 – 18.05
 • 8. 18.10 – 18.55
 • 9. 19.00 – 19.45