Priėmimas į mokyklą

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

 Mokykloje vykdomos ugdymo programos:

 • pradinio, pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos:  

       –  fortepijono, akordeono, styginių instrumentų (smuikas, gitara). Mokymosi trukmė – 8 metai, rekomenduojama  7 – 9 metų vaikams.

 • neformaliojo vaikų švietimo programos:

       – ankstyvojo ugdymo, trukmė 1 – 2 metai, rekomenduojama 5 – 6  metų vaikams;

       –  kryptingo ugdymo (meno kolektyvai, studijos), trukmė – 1 – 12 metų;

       –  išplėstinio ugdymo, trukmė – 1 – 4 metai.

Priėmimas į mokyklą vykdomas elektroniniu būdu.

Prašymai dėl priėmimo į Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklą teikiami centralizuotai nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d., vadovaujantis  Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Teikiant prašymus per interneto svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.). Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus gali teikti ir fiziškai mokyklos administracijoje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00

Pasibaigus prašymų teikimo terminui, rugpjūčio 26 - 30 dienomis pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vyks mokinių atranka į laisvas vietas, kurios metu vertinami stojančiųjų muzikiniai gebėjimai.

Pagrindinis prašymų priėmimas į mokyklą vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Po nurodytų terminų organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas.

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 380) 56 220, +37067956541, +37067107313, +37060846494, el. p. eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com   

Atliekamas stojančiųjų meninių gebėjimų patikrinimas. 

STOJANČIŲJŲ  Į MUZIKOS UGDYMO PROGRAMAS MENINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOTYS 

1. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma priėmimo komisija, kurios pirmininkas – direktorius.
Muzikinių gebėjimų patikrinimo užduotys:
· muzikinės atminties tikrinimas. Dainelės dainavimas. Vaikas turi be instrumento padainuoti savo pasirinktą nesudėtingą dainelę;
· muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojo pianinu pagrotus ar balsu padainuotus garsus;
· melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas nesudėtingas 4-6 garsų melodijas;
· ritmo pojūtis. Vaikas turi pakartoti mokytojo plojimo 2-4 taktų ritminius darinius (ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos, pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).
2. Komisija, patikrinusi vaikų muzikinius gebėjimus, gali nutarti juos priimti į pradinio muzikinio ugdymo klasę.
3. Vaikai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu.

Mokestis už mokslą nustatytas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-836

besimokantiems pagal pradinio ar pagrindinio muzikinio ugdymo programą - 15,00 Eur / mėn.

besimokantiems pagal išplėstinio ugdymo programą - 15,00 Eur / mėn.

besimokantiems pagal kryptingo ugdymo programą - 5,00 Eur / mėn.

besimokantiems pagal ankstyvojo muzikonio ugdymo programą - 10,00 Eur / mėn.

 

 

Atnaujinta: 2024-04-30
 • Priėmimas į mokyklą
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.20 – 13.05
 • 2. 13.10 – 13.55
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.40 – 16.25
 • 6. 16.30 – 17.15
 • 7. 17.20 – 18.05
 • 8. 18.10 – 18.55
 • 9. 19.00 – 19.45