SKELBIMAI

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prašome dalyvauti apklausoje

 

Gerbiamieji mokytojai, mokiniai, tėveliai!

 

Siekiant įvertinti esamą situaciją ir ją tobulinti, skelbiamas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) mokyklų programų įgyvendinimo situacijos analizės tyrimas.

Kviečiame  prisijungti prie nacionaliniu lygmeniu vykdomo NVŠ mokytojų, mokinių ir tėvų / globėjų apklausų atlikimo. Apklausos pateikiamos iki 2018 m. birželio 1 d.

 

Nuorodos į klausimynus

NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

 PATVIRTINTA

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos

direktoriaus 2018 m. kovo 30 d.

įsakymu Nr. V1-16

 

 

ŠALČININKŲ RAJONO MUZIKOS IR MENŲ MOKYKLŲ

JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR ANSAMBLIŲ FESTIVALIO „LINKSMOS NATOS“

NUOSTATAI

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Tikslas – atskleisti jaunųjų atlikėjų individualumą, atlikėjišką meistriškumą, skatinti bendradarbiavimą tarp rajono muzikos ir menų mokyklų bei pasidalinti gerąja dalykine bei pedagogine patirtimi su pedagogais.

Uždaviniai:

 • atskleisti ir ugdyti neformalaus ugdymo institucijų meninės – muzikinės raiškos įgūdžius bei juos pritaikyti aplinkos sociokultūriniame vystyme;
 • sukurti palankias ir kokybiškas sąlygas esminėms įvairių tautų kultūros vertybėms per muzikuojantį individą – kultūringą visuomenės asmenybę.

 

LAIKAS IR VIETA

 

Festivalis vyks 2018 m. birželio 1 d. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykloje, adresas: Jono Pauliaus II g. 28A, LT 17 175 Eišiškės. Tel. (8-380) 56 220.

Festivalio pradžia 14.00 val.

Dalyvių registracija nuo 13.00 val.

 

SĄLYGOS

 

Dalyviai gali būti solistai, fortepijoniniai ansambliai, kameriniai (įvairių sudėčių) ansambliai.

Dalyviai atlieka 1 laisvai pasirinktą  kūrinį.

Solo kūrinius atlieka atmintinai. Ansamblinius kūrinius galima atlikti iš natų.

Galimos įvairios atliekamų kūrinių aranžuotės ir transkripcijos.

Programos trukmė iki 4 minučių.

Paraiškos siųsti iki 2018 m. gegužės 1 d., el. paštu: muzikos.mokykla@gmail.com  

 

APDOVANOJIMAI

 

 Festivalio dalyviai ir mokytojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

 

ORGANIZATORIAI

 

Festivalio organizatorius – Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla.

Festivalio kuratorius – Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktorė Anželika Siliukienė.

Festivalio koordinatoriai – fortepijono skyriaus mokytojai.

 

 RĖMĖJAI

 

 Šalčininkų rajono savivaldybė.

 

FESTIVALIO SOLISTO ANKETA Čia

 

FESTIVALIO ANSAMBLIO ANKETA Čia

 

 


 
 

 
PATVIRTINTA
Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V1-59
 
TARPTAUTINIO LENKŲ INSTRUMENTINĖS-VOKALINĖS MUZIKOS
FESTIVALIO-KONKURSO
 
NUOSTATAI
  
I TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 • Gilinti ir plėsti mokinių, pedagogų bei klausytojų pažintį su lenkų kompozitorių kūryba.
 • Susipažinti su Lietuvos ir Lenkijos muzikos ir meno mokyklų mokinių kūrybiniais pasiekimais.
 • Skatinti įvairių specialybių pedagogus domėtis lenkų kompozitorių kūryba ir plėsti muzikos mokyklų repertuarą.
 • Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogus bendradarbiauti, plėtoti metodines žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją.
 • Padėti lavinti mokinių muzikalumą, jų fantaziją, estetinį skonį, meilė muzikai ir potraukį darbui, atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo meno profesinius įgūdžius.
 • Ugdyti sceninę patirtį ir muzikavimo džiaugsmą.
II VIETA IR LAIKAS
Festivalis-konkursas vyks 2018 m. kovo 22 d. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykloje.
Adresas: Jono Pauliaus II g. 28A, LT 17 175 Eišiškės;
Tel.: (8-380) 56 220;
El. paštas: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.comFestivalio-konkurso pradžia 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
III FESTIVALIO-KONKURSO SĄLYGOS
Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti Šalčininkų rajono ir Lenkijos muzikos ir meno mokyklų įvairių specialybių mokinius: solistai, vokalistai ir įvairių sudėčių ansambliai (tradiciniai, vokaliniai, kameriniai, styginių, pučiamųjų, akordeonininkų ir netradicinės sudėties ansambliai).
Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:
A grupė 7 – 10 metų
B grupė 11 – 13 metų
C grupė 14 metų ir daugiau
Programos trukmė:
A grupė – iki 5 min.
B grupė – iki 7 min.
C grupė – iki 10 min.
IV FESTIVALIO-KONKURSO DALYVIŲ PROGRAMA
Kiekvienas dalyvis atlieka du skirtingo charakterio kūrinius:
 1. Privalomas lenkų kompozitoriaus kūrinys.
 2. Laisvai pasirinktas kūrinys.
V BENDRA INFORMACIJA
                    

 1. Dalyvių paraiškos pateikiamos elektroniniu būdu adresu: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com

arba paštu: Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla. Jono Pauliaus II g. 28 A, LT-17 175 Eišiškės, Lietuva.

 1. Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 22 d.
 2. Paraiškoje nurodyti: dalyvio (dalyvių) vardą ir pavardę, gimimo datą, klasę, mokytojo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis. Išsamiai pateikti repertuarą, nurodant tikslų kompozitoriaus vardą (-us) ir pavardę (-es), bei tikslius kūrinių pavadinimus originalo kalba (anketa pridedama).
VI DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
 
Visi festivalio-konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.
Festivalio-konkurso laureatai ir diplomantai bus apdovanoti specialiais diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
VII VERTINIMO KOMISIJA
 
Festivalio-konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia žiuri komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš festivalio-konkurso pradžią.
VIII ORGANIZATORIAI
 
Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla.
Projekto vadovas – mokyklos direktorė Anželika Siliukienė.
Projekto meno vadovai: vyr. mokytoja Kristina Liachovič, vyr. mokytoja Lilija Ščevil, vyr. mokytoja Romualda Umbrasienė, vyr. mokytojas Vitalij Zapolskij, vyr. mokytoja Elvyra Savickaja.
Aktuali informacija ir papildymai apie festivalį-konkursą bus skelbiami Eišiškių muzikos mokyklos tinklapyje www.eisiskiumm.lt
 
FESTIVALIO-KONKURSO SOLISTO ANKETA čia

 

FESTIVALIO-KONKURSO ANSAMBLIO ANKETA  čia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums