SKELBIMAI

PATVIRTINTA
Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V1-59
 
TARPTAUTINIO LENKŲ INSTRUMENTINĖS-VOKALINĖS MUZIKOS
FESTIVALIO-KONKURSO
 
NUOSTATAI
  
I TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 • Gilinti ir plėsti mokinių, pedagogų bei klausytojų pažintį su lenkų kompozitorių kūryba.
 • Susipažinti su Lietuvos ir Lenkijos muzikos ir meno mokyklų mokinių kūrybiniais pasiekimais.
 • Skatinti įvairių specialybių pedagogus domėtis lenkų kompozitorių kūryba ir plėsti muzikos mokyklų repertuarą.
 • Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogus bendradarbiauti, plėtoti metodines žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją.
 • Padėti lavinti mokinių muzikalumą, jų fantaziją, estetinį skonį, meilė muzikai ir potraukį darbui, atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo meno profesinius įgūdžius.
 • Ugdyti sceninę patirtį ir muzikavimo džiaugsmą.
II VIETA IR LAIKAS
 
Festivalis-konkursas vyks 2018 m. kovo 22 d. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykloje.
Adresas: Jono Pauliaus II g. 28A, LT 17 175 Eišiškės;
Tel.: (8-380) 56 220;
El. paštas: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.comFestivalio-konkurso pradžia 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 
III FESTIVALIO-KONKURSO SĄLYGOS
 
Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti Šalčininkų rajono ir Lenkijos muzikos ir meno mokyklų įvairių specialybių mokinius: solistai, vokalistai ir įvairių sudėčių ansambliai (tradiciniai, vokaliniai, kameriniai, styginių, pučiamųjų, akordeonininkų ir netradicinės sudėties ansambliai).
 
Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:
A grupė 7 – 10 metų
B grupė 11 – 13 metų
C grupė 14 metų ir daugiau
 
Programos trukmė:
A grupė – iki 5 min.
B grupė – iki 7 min.
C grupė – iki 10 min.
 
IV FESTIVALIO-KONKURSO DALYVIŲ PROGRAMA
 
Kiekvienas dalyvis atlieka du skirtingo charakterio kūrinius:
 1. Privalomas lenkų kompozitoriaus kūrinys.
 2. Laisvai pasirinktas kūrinys.
V BENDRA INFORMACIJA
                    

 1. Dalyvių paraiškos pateikiamos elektroniniu būdu adresu: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com

arba paštu: Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla. Jono Pauliaus II g. 28 A, LT-17 175 Eišiškės, Lietuva.

 1. Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 22 d.
 2. Paraiškoje nurodyti: dalyvio (dalyvių) vardą ir pavardę, gimimo datą, klasę, mokytojo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis. Išsamiai pateikti repertuarą, nurodant tikslų kompozitoriaus vardą (-us) ir pavardę (-es), bei tikslius kūrinių pavadinimus originalo kalba (anketa pridedama).
 
VI DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
 
Visi festivalio-konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.
Festivalio-konkurso laureatai ir diplomantai bus apdovanoti specialiais diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
 
VII VERTINIMO KOMISIJA
 
Festivalio-konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia žiuri komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš festivalio-konkurso pradžią.
 
VIII ORGANIZATORIAI
 
Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla.
Projekto vadovas – mokyklos direktorė Anželika Siliukienė.
Projekto meno vadovai: vyr. mokytoja Kristina Liachovič, vyr. mokytoja Lilija Ščevil, vyr. mokytoja Romualda Umbrasienė, vyr. mokytojas Vitalij Zapolskij, vyr. mokytoja Elvyra Savickaja.
Aktuali informacija ir papildymai apie festivalį-konkursą bus skelbiami Eišiškių muzikos mokyklos tinklapyje www.eisiskiumm.lt
 
FESTIVALIO-KONKURSO SOLISTO ANKETA čia

 

FESTIVALIO-KONKURSO ANSAMBLIO ANKETA  čia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums