PASIEKIMAI

 
2019 m. sausio 31 dieną
Eišiškių muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „Linksmoji polkutė 2019“ Dauguose.
 
Sveikiname!
  Akordeonistų trio: Sylviją Dodą, Adrianą Malinovską, Juliją Galaburdą (mokytoja Kristina Liachovič) – laureatai.
Akordeono specialybės mokinius: Rafalą Tomaševskij, Giedrių Markauską (mokytoja Kristina Liachovič) – diplomantai.
Fortepijono duetą: Emiliją Ivanovską, Emilią Grinevič (mokytoja Lilija Ščevil) – diplomantai.
 
 
 

SVEIKINAME
Adrianą Malinovską
 
2018 m. spalio 26 dieną
tapusia
Tarptautinio muzikos ir meno mokyklų jaunųjų akordeonistų festivalio-konkurso,
skirto Vaclovui Furmanavičiui atminti
 
III vietos laureate
 
Mokinę paruošė mokytoja Kristinai Liachovič
 

 
2018 m. birželio 6-10 dienomis
 
 vyko V Tarptautinis muzikos mokyklų festivalis „Integracje muzyczne“ – Chelmža 2018 Lenkijoje
 
 Sveikiname!
Fortepijono specialybės mokines: Emiliją Ivanovską, Elizą Snigiriovaitę, Emilią Grinevič, Izabelą Učkuronytę
(mokytoja Lilija Ščevil)
ir akordeono specialybės mokines: Katažyną Basiulis, Adrianą Malinovską (mokytoja Kristina Liachovič), 
 
tapusias
LAUREATĖMIS!
 

 
SVEIKINAME
 Izabelą Učkuronytę
 2018-05-04 tapusia
Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2018“ Utenoje
DIPLOMANTE
Mokinę paruošė mokytoja Lilija Ščevil
 

 
SVEIKINAME
 Živilę Kulpovič
2018-04-28 tapusia
III Respublikinio muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkurso „Perpetuum mobile“
DIPLOMANTE
Mokinę paruošė mokytoja Romualda Umbrasienė
Akompanavo mokytoja Veslava Grinevič

 


2018 m. kovo 23 d.
Eišiškių muzikos mokykloje vyko Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“
Dainų dienos „Vienybė težydi“ chorų atranka.
Eišiškių muzikos mokyklos jaunių choras praėjo atranką ir buvo pakviestas dalyvauti Dainų šventėje.
Chorą paruošė Elvyra Savickaja
Akompanavo Natalija Žukauskienė
 

2018-03-22
Eišiškių muzikos mokykloje  vyko Tarptautinis lenkų instrumentinės-vokalinės muzikos festivalis-konkursas.
 
Sveikiname šio festivalio-konkurso laureatus:
Smuiko specialybės mokinę Živilę Kulpovič (mokytoja Romualda Umbrasienė, koncertmeisterė Veslava Grinevič)
Fortepijono specialybės mokinę Emilią Grinevič (mokytoja Lilija Ščevil)
Akordeono specialybės mokines Katažyną Basiulis ir Adrianą Malinovską (mokytoja Kristina Liachovič)
Klarneto specialybės mokinį Denisą Kurilo (mokytojas Vitalij Zapolskij, koncertmeisterė Veslava Grinevič)
 
Taip pat sveikiname šio festivalio-konkurso diplomantus:
Akordeono specialybės mokines Sylviją Dodą ir Juliją Galaburdą (mokytoja Kristina Liachovič)
Fortepijono specialybės mokinę Eriką Monkevič (mokytoja Lilija Ščevil)
 

2018-03-16
Kupiškio meno mokykloje vyko III Tarptautinis konkursas „Jaunieji talentai 2018“,
skirtas Lietuvos Valstybės 100-čiui  paminėti.
 Sveikiname!
Akordeono specialybės mokinę Katažyną Basiulis tapusia I vietos laureate.
Ją paruošė mokytoja Kristina Liachovič
 

SVEIKINAME
Eišiškių muzikos mokyklos mokinę Živilę Kulpovič
2018-01-27 tapusia
Respublikinio styginių instrumentų festivalio-konkurso „Romantikų įkvėpti“
DIPLOMANTE
Mokinę paruošė mokytoja Romualda Umbrasienė
Akompanavo mokytoja Veslava Grinevič
 

2018 m. sausio 27 dieną
Vilniaus muzikos mokykloje vyko I Respublikinis muzikos ir meno mokyklų akordeono muzikos konkursas
,,Greiti pirštai”, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos akordeono skyriaus mokinės. Džiugu, kad konkurse lydėjo sėkmė.
Tad sveikiname:
  Katažyną Basiulis – I vietos laureatė
Adrianą Malinovską – III vietos laureatė
Dėkojame mokytojai Kristinai Liachovič už mokinių paruošimą
 

SVEIKINAME 
Eišiškių muzikos mokyklos akordeonistų ansamblį: 
KATAŽYNĄ BASIULIS, ADRIANĄ MALINOVSKĄ, JULIJĄ GALABURDĄ
2018-01-24 tapusius
VII Respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Linksmoji polkutė 2018“
DIPLOMANTAIS
Dėkojame mokytojai Kristinai Liachovič už mokinių paruošimą
 

SVEIKINAME
mūsų dainorėlę, Ugnę Kiriuškinaitę,
2018-01-10  patekusia į Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso
„Dainų dainelės“ televizijos turą!
Linkime sėkmės Ugnei ir jos mokytojai Elvyrai Savickajai

 


2017-12-20 
Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykloje praėjo rajoninis Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso
„Dainų dainelė“ 1 etapas.

Į 2 zoninį etapą pateko Ugnė Kiriuškinaitė. 
Sveikiname nugalėtoją ir linkime sėkmės Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ sekančiame etape, kuris vyks 2018 m. sausio 10 d.
 
 


2017 m. lapkričio 11 d.
vyko Vilniaus apskrities muzikos ir meno mokyklų akordeono muzikos festivalis-konkursas „Rudens kaskados”
 SVEIKINAME!
Akordeono specialybės mokinę Katažyną Basiulis tapusia
LAUREATE
Ją paruošė mokytoja Kristina Liachovič
 

2017 m. spalio 25-29 dienomis
vyko IV Tarptautinis muzikos mokyklų festivalis-konkursas „Integracje muzyczne“ – Chelmža 2017 Lenkijoje
 
TAD SVEIKINAME:
Akordeono specialybės mokines Katažyną Basiulis ir Adrianą Malinovską (mokytoja Kristina Liachovič) tapusias
LAUREATĖMIS!
Fortepijono specialybės mokines Fabianą Modestą Žukaitę (mokytoja Natalija Žukauskienė)
ir Eriką Monkevič (mokytoja Lilija Ščevil) tapusias
DIPLOMANTĖMIS!
 
 

 
 

 


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


2017 m. vasario 17 d.

Kupiškio meno mokykloje įvyko II Tarptautinis akordeonistų konkursas „Liepsnojantys akordeonai 2017“
Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai.
SVEIKINAME!

Katažyną Basiulis (C kateg.) ir Adrianą Malinovską (B kateg.) – II vietos laureatai!
Juliją Galaburdą (C kateg.) ir Sylviją Dodą (C kateg.) – III vietos laureatai!

 

Akordeonistų ansamblį:
Juliją Galaburdą, Sylviją Dodą, Adrianą Malinovską, Erviną Kravcovą – III vietos laureatai!

 

 

 


 
2016 m. gruodžio 1 d.
II Tarptautinis konkursas „Jaunieji talentai 2016“ Kupiškyje
Jame dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai:
Katažyna Basiulis, Julija Galaburda, Adriana Malinovska ir Sylvija Doda.
 
TAD SVEIKINAME:
Katažyną Basiulis – I vietos laureatė!
Juliją Galaburdą, Sylviją Dodą  ir Adrianą Malinovską – III vietos laureatai!

 

kupiskis-2016-12-01

 


SVEIKINAME!
Fortepijoninį duetą Emiliją Šumską ir Kamilę Masiulytę (mokytoja Lilija Ščevil)
tapusias
Tarptautinio festivalio-konkurso „Integracje muzyczne” Chelmža 2016  Lenkijoje
LAUREATĖMIS!
20161021_214126

2016 m. spalio 22 d.
vyko Tarptautinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų akordeonistų festivalis-konkursas, skirtas Vaclovui Furmanavičiui atminti.
Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai:
Katažyna Basiulis, Julija Galaburda, Adriana Malinovska ir Sylvija Doda.
 
SVEIKINAME!
Katažyną Basiulis ir Juliją Galaburdą  tapusias laureatėmis!
Sylviją Dodą  ir Adrianą Malinovską – diplomantėmis!

 

furmanaviciaus-2016-10-22-001

 

 
SVEIKINAME!
Jaunių chorą, V tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje laimėjusį prizą
Sidabrinė Šalčios juosta”!
Vadovė Elvyra Savickaja, koncertmeisterė Roberta Mikučionytė.

 

Przes_éuchania_Z_éota_Wste_©ga_Solczy_fot.Bartosz Fra_©tczak124

 
 

2016 m. gegužės 6 d. 
Utenoje vyko Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas “Mažieji talentai”
Dalyvavo mūsų mokyklos akordeono ir klarneto skyriaus mokiniai.
SVEIKINAME:
Juliją Galaburdą (akordeono specialybė) laimėjusią laureato diplomą (mokytoja Kristina Liachovič)!
       Adrianą Malinovską (akordeono specialybė) tapusią diplomante (mokytoja Kristina Liachovič)! 
       Vidmantą Dovsevičių (klarneto specialybė) tapusį diplomantu (mokytojas Vitalij Zapolskij)!
                Adomą Zuzo (klarneto specialybė) tapusį diplomantu (mokytojas Vitalij Zapolskij)!

 


 

2016 m. balandžio 12
XIV Tarptautinis solistų-akordeonistų konkursas ,,Naujene 2016” Latvijoje.
Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai:
Adriana Malinovska, Julija Galaburda, Sylvija Doda, Katažyna Basiulis ir Donatas Balaišis.
TAD SVEIKINAME:
Adrianą Malinovską, Juliją Galaburdą, Sylviją Dodą, Katažyną Basiulis tapusias II vietos laureatėmis
Donatą Balaišį – III vietos laureatu!
 
Naujene 2016 001

2016 m. balandžio 9 d. 
Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ vyko II-asis Respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas ,,Perpetuum mobile”.
Dalyvavo 2 prad. kl. mokinė Živilė Kulpovič (mokyt. Romualda Umbrasienė, akomp. Danuta Stefanovič).
SVEIKINAME!
Živilę Kulpovič tapusią konkurso diplomante!
 
 

 

SVEIKINAME!
Akordeonistų kvintetą: Katažyną Basiulis, Anželiką Drab, Lianą Mikelevič, Danielį Rogožą, Violetą Savel, vadovaujamą mokytojos Kristinos Liachovič,
kurie Respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Mes – tai muzika“ tapo
DIPLOMANTAIS!
 

SVEIKINAME!
Olgą Kondratčik (mok. Anželika Siliukienė)
Tarptautinio konkurso-festivalio „Integracje muzyczne 2015“ Lenkijoje
LAUREATE!
 
Intergacja muzyczne 2015 001
 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums