Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybos sudėtyje 9 nariai – 3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai). Tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
 
Pirmininkė – mokytoja Romualda Pridotkienė
 
Tėvų atstovai:
Rita Dovsevičienė
Oksana Galaburda
Česlava Balciukevič
 
Mokinių atstovai:
Valerija Kostiukevič
Fabiana Modesta Žukaitė
Patricija Miliun  
 
Mokytojų atstovai:
Romualda Pridotkienė
Elvyra Savickaja
Edvard Volkovskij

          

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, visi mokykloje dirbantys mokytojai, koncertmeisteriai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Pirmininkė – direktorė Anželika Siliukienė 

Nariai – visi mokytojai

            

Mokyklos metodinė taryba nuolat veikianti grupė, apibendrinanti ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo, mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo, dalyvaujanti mokytojų  atestacijos, kvalifikacijos kėlimo bei vertinimo procese.

Koordinatorė – direktorė Anželika Siliukienė
 
Pirmininkė – mokytoja Lilija Ščevil
 
Nariai:
Romualda Pridotkienė
Veslava Grinevič
Kristina Liachovič
Edvard Volkovskij
Natalija Žukauskienė
Vitalij Zapolskij
Svetlana Bartos
Elvyra Savickaja  
 
 
Mokytojų atestacijos komisija
 
Anželika Siliukienė –  muzikos mokyklos direktorė (komisijos pirmininkė);
Romualda Pridotkienė – smuiko specialybės vyresnioji mokytoja (komisijos sekretorė);
Lilija Ščevil –  fortepijono specialybės vyresnioji mokytoja  (komisijos narė);
Olga Mazur – mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė (komisijos narė);
Vida Ivanovskaja – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė (komisijos narė).
 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums