Mokyklos misija, vizija

MOKYKLOS MISIJA

             Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla – tai formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, teikianti neformaliojo švietimo paslaugas – pradinį ir pagrindinį muzikinį išsilavinimą: akordeono, fortepijono, smuiko ir klarneto specialybėse, ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybišką asmenybę, skatinanti savarankiškumą ir iniciatyvumą, mokanti ugdytinius bendrauti ir bendradarbiauti.

 

MOKYKLOS VIZIJA

             Eišiškių muzikos mokykla – vaikų ir jaunimo meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankišką ir kūrybingą žmogų, tautos kultūros perėmėją ir tęsėją, kurianti demokratiškai organizuotą, konkrečių tikslų siekiančią, vaikų, tėvų ir mokytojų bendruomenę.
Muzikos mokykla palaipsniui pereina prie meno mokyklos statuso. Kadangi yra daug pageidaujančių mokytis dailės ir choreografijos, planuojama keisti mokyklos statusą iš muzikos mokyklos į meno mokyklą, įsteigiant šių dalykų skyrius, suteikiant Eišiškių miesto vaikams pasirinkti norimą meno šaką. Šis siekis – muzikinis ir meninis vaikų vystymas, kur kiekvienas vaikas turės sąlygas atskleisti savo individualius gabumus.
           Išlikti unikalia meninės krypties ugdymo institucija rajone, garsinti Šalčininkų rajono vardą respublikoje ir už jos ribų.
             Būti konkurencinga mokykla tarp regiono mokyklų.
        Mokykla padės atitraukti vaikus nuo nepageidautinos gatvės įtakos, garantuos užimtumą mėgstama veikla.

 

 

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums