Klarneto

     Klarnetas (it. clarinettolot. clarus „aiškus“) – muzikos instrumentas, kuris priklauso medinių pučiamųjų grupei. Klarnetą XVIII-ame amžiuje sukonstravo vokiečių meistras C.H. Dener‘is, patobulinęs senovės prancūzų instrumento šalamaja konstrukciją. Klarnetas itin greitai išpopuliarėjo ir buvo įtrauktas į orkestro sudėtį. Tokie garsūs kompozitoriai kaip A.L. Vivaldi ir G.F. Handel ėmė kurti kūrinius, kuriuose didelę reikšmę skyrė klarneto partijoms.  Šis instrumentas turi išskirtinį garsą, jo diapazonas nuo MI mažos oktavos iki DO ketvirtos oktavos. Lietuvoje klarnetas paplito XVIII a. pradžioje. Daug klarneto solo koncertų yra surengęs žymus Lietuvoje klarnetistas Algirdas Budrys.

            Klarneto specialybės mokytis rekomenduojama 7-8 metų vaikams.

            Pradinio ugdymo programoje muzikavimo dalykas padeda susipažinti su instrumento technika, meninės išraiškos priemonėmis, mokiniui renkantis klarnetą.

            Pagrindinio ugdymo programoje muzikavimo dalykas plėtoja muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Rekomenduojama dalykų programas derinti su mokyklos mokomųjų kolektyvų programomis.

             Muzikavimo tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimties galias, padėti mokiniams įgyti instrumentinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti.

             Muzikavimo uždaviniai:

  • gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą;
  • tobulinti instrumento valdymo įgūdžius;
  • tobulinti instrumento valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą;
  • skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.

              Mokinių žinios, gebėjimai ir grojimo įgūdžiai vertinami 10 balų sistema. Kiekvienas skyrius turi aprašytus vertinimo kriterijus. Dalyko mokytojas informuoja mokinius, kaip bus vertinamas jų grojimas.

             Keliamieji egzaminai laikomi baigus pradinio ugdymo 4-tą klasę, baigiamieji – pagrindinio ugdymo 4-tą klasę.

             Apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus pranešama tėvams užrašais pažymių knygelėje, per klasės tėvų susirinkimus.

             Mokyklos tarybos sprendimu už gerą darbą arba pasiektus rezultatus mokiniai gali būti apdovanoti ir vertingais prizais.

             Mokiniams, baigusiems muzikinio ugdymo branduolį ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo ugdymo pažymėjimai. Pažymėjime turi būti nurodyta mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas.

 

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums