INFORMACIJA

INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

                    Eišiškių muzikos  mokykloje  visiems darbuotojams ir vyresniems nei 6 metai mokiniams privaloma dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Stengtis laikytis 2 metrų atstumo.

 

                    Mokiniai,  kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), negali dalyvauti užsiėmimuose, jie turi nedelsdami palikti mokyklą.

 

                    Prašome mokinių tėvų,  jei  vaikui bus nustatyta COVID-19 ligą (koronaviruso infekcija), apie susirgimą informuoti mokyklos administraciją telefonu 8 61883669.

 

Būkite sveiki ir saugokime vieni kitus!

 


GERBIAMIEJI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIAI!

 

SKIEPYKIMĖS NUO COVID-19 LIGOS – SAUGOKIME SAVE, SAVO ARTIMUOSIUS IR SUGRĮŽKIME Į MOKYKLAS SAUGIAI!

 

 

Registracija vakcinavimui

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro ĮSAKYMAS

 

Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos

 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių asmenų grupių nustatymo

 

ŠALČININKŲ RAJONO MERO KREIPIMASIS

 


 

Ugdymas iki 2021 m. sausio 31 d.

 

Rekomendacijos mokiniams

 

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams

 

SVARBI INFORMACIJA

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. VASARIO 1 D.

 

Informuojame, kad nuo vasario 1 d.  visos pamokos Eišiškių muzikos mokykloje ir toliau vyks tik nuotoliniu būdu.

 

Prašome tėvelius ir mokinius aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su specialybės bei kitų dalykų mokytojais, siekiant nuotolinio ugdymo procesą organizuoti kuo sklandžiau.

 

Karantino metu bus nuolat stebima epidemiologinė situacija, kuria remiantis ugdymo būdas gali būti koreguojamas.

 

Keičiantis situacijai informaciją atnaujinsime. Būkite sveiki ir saugokime vieni kitus!

 


 

SVARBI INFORMACIJA

DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ

Gerbiami tėveliai,

 

Primename apie mokėjimą už mokslą tvarką.

 

Pateikti dokumentus (gaunantiems socialinę pašalpą) iki kiekvieno mėnesio 5 d. (jeigu yra pakeitimai).

 

Sumokėti mokestį už mokslą iki einamojo mėnesio 25 d., mokėjimo paskirtyje nurodant mokinio VARDĄ ir PAVARDĘ, MĖNESĮ, už kurį mokate mokestį.

 

Mokyklos duomenys:

Gavėjas: Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla, kodas 191417385

Sąskaitos Nr. LT534010044400317031.

Nurodyti mokėtojo (tėvų, globėjų) vardą ir pavardę.

 

Prašome nemokėti už mokslą į priekį, nes pinigai nebus grąžinami. 

Mums svarbu, kad Jūsų vaikai mokosi mūsų mokykloje, todėl siekiame sėkmingai bendradarbiauti.

Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.

 


 

SVARBI INFORMACIJA

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 

Gerbiami Mokytojai, Tėveliai ir Mokiniai,

 

Primename, jog Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos mokinių atostogos yra derinamos su bendro ugdymo mokyklų mokinių atostogomis, todėl 1 – 4 klasių ir ankstyvojo ugdymo programos mokiniams ugdymo procesas muzikos mokykloje prasideda sausio 4 d., o 5 – 12 klasių mokiniams – sausio 6 d.

 

Pasibaigus Žiemos (Kalėdų) atostogoms, ugdymo procesas iki sausio 31 d. visiems organizuojamas  tik nuotoliniu būdu.

 

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti specialybės mokytojams arba mokyklos administracijai.

 

Keičiantis situacijai informaciją atnaujinsime.

 

Būkite sveiki ir saugokime vieni kitus!

 


 

SVARBI INFORMACIJA

 

Dėl ugdymo proceso organizavimo pakeitimo nuo 2020 m. gruodžio 9 d.

 

 

Gerbiami Mokytojai, Tėveliai ir Mokiniai,

 

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  keičiasi reikalavimai neformalaus vaikų švietimo vykdymui ir organizavimui ir nuo 2020 m. gruodžio 9 d., visos pamokos Eišiškių muzikos mokykloje vyks nuotoliniu būdu.

 

Mokiniams, kurie bendrojo lavinimo mokykloje mokosi 1-4 klasėse, žiemos atostogos prasidės nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

 

Muzikos mokykloje Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos, kaip ir numatyta anksčiau, prasidės nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d.

 

Prašome tėvelius ir mokinius aktyviai bendrauti su specialybės bei kitų dalykų mokytojais, siekiant nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtinomis formomis, priemonėmis ir laiku.

 

Karantino metu bus nuolat stebima epidemiologinė situacija, kuria remiantis ugdymo būdas gali būti koreguojamas.

 

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti specialybės mokytojams arba mokyklos administracijai.

 

Keičiantis situacijai informaciją atnaujinsime.

 

Būkite sveiki ir saugokime vieni kitus!


 

SVARBI INFORMACIJA

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

 

Atsižvelgiant į sudėtingą epidemiologinę situaciją visoje Lietuvoje ir pasaulyje, Vyriausybė nusprendė pratęsti šalyje galiojantį karantiną iki gruodžio 17 d.

 

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos, visi individualūs užsiėmimai vyks kontaktiniu būdu mokykloje.

 

Tėveliai, kurie norėtų, kad individualūs užsiėmimai jų vaikams būtų vedami nuotoliniu būdu, privalo mokyklos administracijai savo asmeniniu paštu  pateikti užpildytą prašymą (prašymo forma) dėl leidimo dalyvauti pamokose nuotoliniu būdu adresu eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com. (tėvų parašas nėra būtinas).

 

Visi grupiniai užsiėmimai – solfedis, muzikos istorija, choras, meno kolektyvai –  vyks nuotoliniu būdu.

 

Metams einant į pabaigą, kaip ir kasmet, maloniai prašome sumokėti mokestį už mokslą iki gruodžio 15 d. (pvz.: už gruodį – iki gruodžio 15 d.)

 

Į mokyklą įleidžiami tik mokiniai, tėveliai  palydi vaikus iki įėjimo į mokyklą (į vidų tėvai neįleidžiami). Mokykla yra viešoji vieta, todėl asmenys, vyresni nei 6 m., mokyklose (pamokų metu ir kitu metu) turi dėvėti apsauginę veido kaukę.

 

Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu, karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau) ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 

Mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) saviizoliaciją ar nustatytą COVID-19 ligą.

 

Mokyklos patalpos bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai (instrumentai, durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai ir kt.) bus valomi tam skirtu valikliu.

 

Karantino metu bus nuolat stebima epidemiologinė situacija, kuria remiantis ugdymo būdas gali būti koreguojamas.

 

Kilus klausimams, maloniai prašome skambinti specialybės mokytojams arba mokyklos administracijai.

 

Keičiantis situacijai informaciją atnaujinsime.

 

Būkite sveiki ir saugokime vieni kitus!

 


 

SVARBUS PRANEŠIMAS!!!

 

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ 4.2.1.1. ir 4.2.1.1.5 punktais,

Šalčininkų r. Eišiškių  muzikos mokykloje nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. pamokos vyks tik nuotoliniu būdu (dėl nuotolinio mokymo mokytojai susisieks) .

Mokinių prašome saugiai elgtis mokinių atostogų metu. Būkite sveiki!

Daugiau atsakymų rasite LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje:

https://www.smm.lt/…/ministerija-atsako-i-dazniausius…

 

 

 

Informacija darbuotojui jeigu Jums yra patvirtinta COVID-19 liga

 

INFORMACIJA MOKYKLOS BENDRUOMENEI 

 

            Siekiant apsaugoti Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos bendruomenę ir užkirsti kelią galimam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, mokykla ragina savo darbuotojus ir mokinius bei jų tėvus (globėjus) būti pilietiškais ir socialiai atsakingais, laikytis visų nurodymų, kuriuos skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ir sekti informaciją apie virusą bei jo prevenciją.

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“,  prašome laikytis asmeninių prevencijos priemonių: 

 • Įėjus į Mokyklos patalpas naudotis rankų dezinfekavimo priemonėmis.
 • Nesant galimybei išlaikyti 2 m. atstumo, Mokykloje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Mokykloje bendruomenės nariams yra galimybė matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru (kreiptis į administraciją).
 • Mokykloje ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų.
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas gali patekti tik išskirtiniais atvejais, iš anksto suderinę savo atėjimo laiką bei dėvėti kaukę.
 • Primename tėveliams, kad išleidžiant vaiką į mokyklą, įvertintų jo sveikatos būklę.
 • Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 • Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant bus izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • Darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), būtina nedelsiant apleisti Mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
 • Mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. 
 • Atsižvelgiant į sveikatos būklę, bendruomenės nariai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.
 • Mokyklos ugdymo klasės bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai (instrumentai, durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai ir kt.) bus valomi skirtu valikliu.
 • Per mokslo metus bus nuolat stebima epidemiologinė situacija, kuria remiantis bus koreguojamas ugdymas Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykloje.

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums